بروزترین tp-date مورد مبتلایان عروق کرونر در مازندران


به گزارش تابناک مازندران، عصر قبلی منصفانه نفر تولید دیگری بر تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در مازندران جان باخت.

دانشکده علوم پزشکی مازندران:
بستری جدید: ۳۱ فرد مبتلا
ترخیص: ۴۴ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۴۲ نفر
در مجموع ۱۲۷ فرد مبتلا
فوتی: منصفانه نفر

دانشکده علوم پزشکی بابل:
بستری جدید: ۱۰ فرد مبتلا
ترخیص: ۷ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۵ نفر
– مجموع مبتلایان: ۶۵ فرد مبتلا
ارایه شده: –