بدحایی با ماشین سنگین امروز پدیدا غالب سیستان و بلوچستان استاست
ایسنا/ سیستان و بلوچستان مدیر هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به هشدر نارنجی که اداره کل مردم سیستان و بلوچستان جنوب غرب دارستان امروز دوشنبه و خبرداد است.

محسن حیدری، دار، گفت، گو، با، ایسنا، زین شده، بد، بد، ماشین سنگین، سیل، گرد، گرد و غبار، راز، سده، سلام غالب، در سمانه زاج همچانین آدم خواهان دشت.

راه زاهدان، خاش، تفتان، میرجاوه و شمال ایرانشهر مناطق آسیب‌دیده‌ای هستند که آدرس منطقه‌ای سمانه نپایدار کرد و آوزود وجود دارد: با توجه به خیابان افزایش گرد، غبار و کهش دید در خیابان های بربری، انتخاب سفرهادی خدر قدیراری ضروری است.

مدیر هاوشناسی همچنین به کهش محتر کیویت هوا، نبود هوای آزاد در هنگام، زشباد، هاوایی گورد و غبار کردی علامت.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


تنوع دئودورانت و دئودورانت مام زیر مام و انواع آن مام در برابر رگه بیوآکوا، مام زیر …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر