ببینید | ماجرای طلاق یک کشیش که از تلویزیون پخش شد
کشیشی درباره طلاقش به شبکه مستند گفت: داشتم با نامزدم در پارک قدم می زدم که مرد جوانی آمد و نمی دانم چرا آب دهانش را به صورتم انداخت؛ نامزدم چند روزی شوکه شد و گفت: بین من و لباستان یکی را انتخاب کنید.» در توضیح آمده است که «به درخواست مصاحبه شونده و با رعایت حقوق فرد، صورت مصاحبه شونده پوشیده می شود.