با هدف تکمیل سریعتر پروژه های نیمه تمام در هرمزگان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عباس منتظری گزارش داد: به دلیل اینکه سیاست دولت در سال ۱۴۰۰ تکمیل پروژه های نیمه تمام و اختصاص اعتبار به پروژه هایی بود که پیشرفت فیزیکی خوبی داشته اند، اجرای این سیاست باعث شد تا تعداد پروژه های اجرا شده در استان به میزان قابل توجهی افزایش یابد. فراتر رود. از سوی دیگر مدت زمان پروژه ها از سه و شش دهم در سال ۱۳۹۹ به سه و سه دهم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

وی ادامه داد: روند اصلی پیشنهادی شورای برنامه ریزی به ویژه در خصوص تخصیص منابع استانی، تمرکز بر تامین مالی پروژه های عمرانی و عمرانی به ویژه پروژه های دارای پروژه های پیشرفته تر از جمله تغییر سهم ساخت و ساز بوده است. پروژه های عمرانی». بسیار قابل مشاهده است.

معاون هماهنگ کننده سازمان مدیریت و نظام مهندسی هرمزگان افزود: در این حوزه سهم اعتبار پروژه های عمرانی از ۸۴ درصد در سال ۹۹ به ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۰ و اعتبار پروژه های تعمیر و تجهیز از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است. . برنامه های عمرانی و عمرانی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۶ درصد بوده است.

منتظری خاطرنشان کرد: در سال اول دولت سیزدهم به دلیل اولویت پروژه های زیربنایی در هرمزگان، بیشترین اعتبارات برای پروژه های حمل و نقل، آب، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تصویب شد که ۳۴ درصد تجهیزات حوزه حمل و نقل دارای اولین اعتبار مصوب بود. و بخش آب با تقریبا ۲۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان با اشاره به عملکرد سایر ادارات اضافه کرد: ادارات آموزش و پرورش و بهداشت هر کدام بیشترین سهم اعتبارات را در استان دارند.

منتظری خاطرنشان کرد: مجموع وام های مصوب سال ۱۴۰۰ برای تامین منابع سرمایه ای از منابع عمومی و کمک های هدفمند به استان تقریباً ۴۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ۱۵ تریلیون در سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۸۶ درصدی داشته است. از حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.

وی افزود: نکته قابل توجه در تخصیص اعتبارات، رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه است، به طوری که دولت سیزدهم با تغییر رویکرد خود در تخصیص اعتبارات، توزیع اسناد بلندمدت را که صدمات زیادی به بار آورده بود. در حالی که در سال ۱۳۹۹ این نسبت کمتر از ۴۰ بود.

وی گفت: قابل ذکر است که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و پس از پربرکت رئیس جمهور استان هرمزگان، بیش از ۹۰ درصد بودجه ابلاغی اختصاص یافته به استان نقدی بوده که نشان از عزم جدی دولت برای کاهش تخصیص اسناد مالی اسلامی دارد. به پروژه های استانی