با ایده های میان وعده کمک کنید.بنابراین پس از آخرین قرنطینه من مانند زباله غذا می خورم و بهترین زندگی ام را می گذرانم. با این حال ، اکنون که ورزشگاه باز است و من کمی در حال تخلیه هستم می خواهم به رژیم غذایی سالم برگردم. می دانم که می توانم غذاهای بی ارزش را شروع کنم اما دوست دارم بنشینم و غذا بخورم. آیا پیشنهادی در مورد جایگزین ها دارید؟ وقتی شروع می کنم می دانم که می توانم بهتر و بهتر شوم.

ارسال شده توسط / u / Yogi0913.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید