با استفاده از ICE ، تمرینات وزنه برداری را از طریق ICE انجام دهید


از تمرین خود لذت ببرید


تمرینات وزنی پس از ICE از طریق The Gate Time Stream اولین بار در Get Some Fitness ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید