بایدن: اگر رقیب من می خواهم در انتخابات ترامپ بود خیلی خوش چشم انداز بودم
در ماه های جدیدترین، دونالد ترامپ صدها ادعا کرده است کدام ممکن است فعالانه در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ نمایندگی خواهد کرد.