بازگشت ۳ میلیون زائر به ایران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانگزارش مهر، سردبیر مجید میرا احمدی رهبر اربعین حسین گفت: بیش از سه میلیون زائر عازم عتبات به کشور بازگشتند.

وی افزود: هدف ما این است که زائران را به راحتی به شهرهای خود منتقل کنیم و زائران در مرزها توقف کمتری داشته باشند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر امور خارجه گفت: برای زائرانی که در عراق با مشکلات مالی مواجه بودند و اکنون با اتوبوس برای بازگشت به مشکل برخورده اند، ایاب و ذهاب رایگان فراهم کرده ایم.