بازدید به مانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سملقان; شهری همراه خود ویرانه های هزار ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های هیرکان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، اقوام ساکن در خراسان شمالی اکثراً تات ها، کرمنگ ها، انصراف ها، ترکمن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس هستند. جدا از این اقوام، اقوام عرب، بلوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لر نیز در چندین روستای استان مسکن می کنند. وجود اقوام مختلف همراه خود سنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مختلف باعث شد این استان شناخته شده به عنوان گنجینه سنت ها شناخته شود.

در آستانه نوروز سال ۱۴۰۱ همراه خود هدف راه اندازی شد مناطق گردشگری خراسان شمالی، روزانه یکی اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق دیدنی آن تقدیم خواهید کرد اعضای خانواده تبدیل می شود.

شهرستان منوچمولگان در وسط شهرستان آشخانه هر دو اشکنه، شمال غربی استان خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی اجتناب کرده اند شهرستان بجنورد، جنوب شهرستان جاجرم، جنوب غربی شهرستان کرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غرب استان گلستان، شهرستان های مروه تپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید. کالالا. محدود.

فضا مرکز منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسملگان به همان اندازه بجنورد ۴۰ کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شهرستان ۶۲۰۰ کیلومتر مربعی برای ادغام کردن ۴ شهر آشخانه، بشکله، غازی، آوا شهر، سه بخش، ۶ دهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۳ دهستان می باشد.

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مطبوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود دارایی ها خالص غنی در شهرستان منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمولگان همواره مورد ملاحظه جوامع انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن های خارق العاده در جهان {بوده است}.

وجود آثار تاریخی اجتناب کرده اند دوران پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی به همان اندازه دوران اخیر در عوامل مختلف شهر آرم اجتناب کرده اند یکپارچه سکونت انسان ها {در این} جهان دارد.

بر مقدمه تحقیقات سنتی شناسی، نیمه هایی اجتناب کرده اند مناطق منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسمولگان برای اولین بار حدود هشت هزار سال پیش سکونت داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار آن را می توان در «تپه از قلعه خان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تپه راوی» تفسیر کرد.

آتشکده اسپاخو به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین آثار تاریخی استان، سوغات ارزشمند اجتناب کرده اند اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این جهان در دوران ساسانی است.

همراه خود ملاحظه به کاوش های {انجام شده} در تپه خان از قلعه، عجیب و غریب ترین سکونت در آن به فاصله نوسنگی یعنی حدود هشت هزار سال پیش باز می گردد.

اجتناب کرده اند دوران تاریخی، از قلعه عظیم ساسانی «ارتفاع خان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای «تپه راوی» شناخته شده به عنوان الگوی هایی اجتناب کرده اند امکانات مهم مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی تعیین شده است.

محوطه باستانی ریوی فاصله هخامنشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکانی برای ادغام کردن منصفانه شهر عظیم (بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰ هکتار) اجتناب کرده اند این دوران بود.

مشاهیری چون علامه زردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بقعه های باستانی مشابه با بقعه روستای زرد، امامزاده قاسم بازار قیرنس، امامزاده دلاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده گلزار کیشانک کدام ممکن است درمورد به دوران اسلامی است، سیگنال ای اجتناب کرده اند ماندگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی سنت اسلامی {در این} جهان است. .

انتخاب قومیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور اقوام کرد، انصراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز انواع محدود بلوچ هایی کدام ممکن است در اوایل فاصله پهلوی به این جهان مهاجرت کردند، تلاش های هنری متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی غنی را در ملت پدید آورد. این جهان.

صنایع دستی این شهر برای ادغام کردن بسیاری از منسوجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیچه های دستباف مشابه با گلیم، جج، قالیچه، سجاده، سفره احتمالاً انجام دادی، نمد، برس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است.

آتشکده اسپاخو همراه خود شماره پرونده سراسری ۱۵۷۹

آتشکده معروف ایسپاچو در کشاورزی به همین عنوان در ۶۱ کیلومتری جنوب غربی آشخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط شهر منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمولگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نزدیکی خیابان گرگان – بجنورد واقع شده است است.

تاکنون ۱۴ تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه تاریخی در روستای اسپاخو تعیین شده است کدام ممکن است برای ادغام کردن آتشکده اسپاخو، از قلعه نابود شد، معدن تاریخی، بناهای آرامگاهی، از قلعه ساسانی، محوطه باستانی اسپاخو، توالت، خیابان باستانی، محوطه ساسانی، کانال باستانی، محوطه اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان چشمه علی اصغر. ، با این حال مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند تأثیر این مجموعه آتشکده اسپاجو است کدام ممکن است بر روی تپه ای نسبتاً مرتفع در جنوب روستای اسپاجو امروزی قرار دارد.

تپه از قلعه خان به شماره پرونده سراسری ۱۴۲۱

تپه از قلعه خان یکی اجتناب کرده اند بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند سکونتگاه های ماقبل گذشته تاریخی در شهر منه اسمولگان هر دو روستای رسالت هر دو از قلعه خان است کدام ممکن است قدمت آن به دوران نوسنگی یعنی حدود هشت هزار سال پیش برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا مسکن می کرده است. به همان اندازه اینکه فاصله ساسانی به اندازه انجامید.

کاوش های سنتی شناسی {در این} تپه در نتیجه اختراع بقایای از قلعه بزرگی اجتناب کرده اند فاصله ساسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی آثار باستانی کدام ممکن است اکنون در موزه سنتی شناسی بجنورد (کاخ المفکی) نگهداری تبدیل می شود، شده است.

محوطه تاریخی ریوی همراه خود شماره پرونده سراسری ۷۲۰

این جهان در سه کیلومتری غرب شهر عشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار کیلومتری غرب روستای نجف قرار دارد.

اهمیت محوطه ریوی اینجا است کدام ممکن است همراه خود وسعتی در حدود ۱۱۰ هکتار، یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند شهرهای فاصله هخامنشی در شمال شرق ملت به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شواهد مهم سنتی شناسی، شواهد سلطه میانه در مکان ریوی.

جهان الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای هدف گردشگری

روستای درکش در روستای آلما اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان منه اسمولگان اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان منه اسملگان واقع شده است است کدام ممکن است در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی اشقانه و یک جفت کیلومتری خیابان بی نظیر قرار دارد.

بیرکش دارای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای معتدل، شخصیت جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه های فراوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها جنگل بلوط شرق ملت در فراگیر این روستا قرار دارد.

جدا از این در کوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره های مجاور باغات بسیاری از محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه های مختلف جانوری کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات بومی این روستا برای ادغام کردن گردو، بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از محصولات باغی اجتناب کرده اند جمله گیلاس، گلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسل است. .

الگوی ای اجتناب کرده اند جهان گردشگری جنگل های یامانداگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاور

یمان داغی در جنوب، جنوب غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرقی روستای هدف، بخش عینات درکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای هاور در شرق قرار دارد. این جهان کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای معتدل {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمستان خنک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکونی نیست.

اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری جهان می توان به جنگل های هیرکان ردیابی کرد کدام ممکن است تنها گونه بازمانده اجتناب کرده اند این گونه منحصر به شخص در شرق ملت همراه خود محافظت غالب بلوط، میسو، میسو کسل کننده، راش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات کرکوک همراه خود قلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاع های فراوان است. ارتفاع ها ارتفاع قوالی ۲۹۰۰ متر قله دارد. یامندقی، چشمه‌ها، دره‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ییلاقی در گلک، نرگزیلی، کاشغربه، ترناولی، دره‌های مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدحام خال‌های خونین، حیاط پشتی‌وحش، چشمه‌های گولیک، بید چسمه، درگاه کندرزو اجتناب کرده اند جاذبه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها بدون شک گردشگری در جهان است. در زمینه گردشگری کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره نوردی، گردشگری ورزشی قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن مسافر را دارد.

الگوی ای اجتناب کرده اند جهان گردشگری گرخاد

این جهان الگوی ای اجتناب کرده اند مساحت بزرگ دهستان گرخود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن جنگل ها، ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت طبیعی منتهی به پارک سراسری گلستان است.

روستای کستان تنها روستای بخش الگوی است کدام ممکن است قدمتی ۲۲۰ ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاستگاه آن درمورد به دوران صفویه است.

اجتناب کرده اند مهمترین جاذبه های خالص جهان می توان به ارتفاع گورخود همراه خود قله ۲۹۵۰ متر، محافظت جنگلی آشفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشفتگی، دره زوه جنان، چشمه زو جنان، آبشار کوزوه جنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارهای خالص به تماس گرفتن ۲ دهنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره گاه گورخاد ردیابی کرد. انتخاب حیات وحش زیستگاه منحصر به شخص خاص برای خرس های اسپرسو ای است.

جهان الگوی گردشگری کیشانک

الگوی گردشگری کیشانک در ۱۱ کیلومتری جنوب غربی اشقانه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه بی نظیر اهالی روستا کشاورزی، باغداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری است.

جاذبه های خالص مشابه با علی گما، علی دری، سالان، مصافیر، ترناولی، چشمه های کانی موسو، گیشما، کاراگده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات سرسبزی مشابه با کورکان، تگ بل، ترناولی، ترنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم همراه خود قله ۱۸۴۴ متر در جنوب آن قرار دارند. اجتناب کرده اند روستا

امامزاده گلزار در انواع های اندود شده اجتناب کرده اند چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات میوه همه روزه پذیرای خیل عظیمی اجتناب کرده اند عاشقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان است.

وسط گردشگری زولیا

روستای زلیه همراه خود طبیعتی بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازهای انصافاً اجتناب کرده اند کوه ها، حیاط پشتی های مخمل خواب دار، رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشارها در جنوب شهر آشخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه کیلومتری روستای بیار واقع شده است است. روستاهای جذابی برای مسافران هستند.

الگوی جهان گردشگری شهر آباد

جهان الگوی شعرآباد در ۵ کیلومتری شهر عشقنا قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری این جهان می توان به جشمه آخورک در جنوب روستا، آبشار رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد شرآباد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جنوب می گذرد، ردیابی کرد. منتهی الیه غربی روستا عمودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره نوردی بی نظیری دارد.

غار مسعود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشیانه یوزپلنگ اجتناب کرده اند تولید دیگری جاذبه های این جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات وحش جهان همراه خود گونه های مختلف اجتناب کرده اند جمله پلنگ، خرس، گرگ، حیله گر، زگیل، پرندگان شکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر حیات وحش اجتناب کرده اند جاذبه های مهم بوم گردی جهان است.

جشمه مهمانک

روستای ماهمانک در ۶ کیلومتری جنوب غربی شهر عشقنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله خیابان آسیایی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدود ۱.۵ کیلومتری شرق این روستا چشمه آب گرمی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کوهی آهکی سرچشمه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تعدادی از سطح سرازیر تبدیل می شود. . تغییر شود.

این چشمه در بومی به گرمک شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آب آن برای مصارف کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات برای آبیاری اراضی باغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی انگور استفاده تبدیل می شود. دمای آب {در این} چشمه ۲۶ سطح سانتیگراد، مساحت چشمه حدود ۱۰۰ متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق متداولآن حدود ۵۰ سانتی متر است.

بالا نامه / الف