این سیستم تعزیه خوانی حاج منصور ارضی در عصر های ماه مبارک رمضاناین سیستم ترتیل خوانی حاج منصور ارضی در عصر های ماه مبارک رمضان ادعا شد.

عقیق:این سیستم ترتیل خوانی حاج منصور ارضی در عصر های ماه مبارک رمضان ادعا شد.

این مهمانی اجتناب کرده اند صبح یکشنبه به مدت ۳۰ عصر اجتناب کرده اند ساعت ۲۴ در مسجد ارک تهران برگزار تبدیل می شود.

سخنران دهه اول حجت الاسلام شیخ عباس الصراف، دهه دوم آیت الله سید مهدی میراقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه سوم حجت الاسلام شیخ مصطفی کرمی {خواهد بود}.

این مراسم به صورت خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب اجتناب کرده اند مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن حاج منصور ارضی، تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینستاگرام ایشان منتشر شده تبدیل می شود.