ایجاد ۴۹ فرد مبتلا عروق کرونر در خراسان جنوبی


غلامرضا شریف زاده دبیر ستاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در خراسان جنوبی در امروز در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس اجتناب کرده اند بیرجند گفت: همراه خود ملاحظه به آغاز بازدید در نوروز، دستورالعمل های بهداشتی باید برای افراد این جهان باشد. استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران مطابقت با.

وی تصریح کرد: بر مقدمه فینال آمار نقشه کرونای استانداری، ۹ شهر استان در حالت زرد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای سرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمیان همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

دبیر ستاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا دانشکده خراسان جنوبی بازگشت به شد: عصر قبلی اجتناب کرده اند ۱۲۸ آزمایش فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولکولی کدام ممکن است در استان تکمیل شد، ۴۹ مورد جدید ابتلا به کرونا ایجاد شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف زاده شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان ایجاد شده در استان طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ مورد درمورد به شارکیا، ۲۵ مورد بیرجند، ۴ مورد زرکوه، عالی مورد سرایان، سه مورد سربیشا و هشت مورد است. فردوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد قاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد در شهرستان نهبندان کدام ممکن است در شهرستان های درمیان، خوسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبس مورد جدیدی اجتناب کرده اند این بیماری گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در جاری حاضر ۳۲ فرد مبتلا تنفسی در بیمارستان های استانداری بستری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ فرد مبتلا عروق کرونر سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. متضاد است.

دبیر دانشکده پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه متاسفانه عصر قبلی سه فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در استان جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند، ذکر شد: انواع جان باختگان این بیماری اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری به حداقل یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۵ نفر رسید. در استان

انتهای پیام/۶۹۰۲۷
این را برای صفحه اول اصرار دهید