اگر مجبور باشید بهترین زمینه را برای یک غذای شیرین انتخاب کنید ، چطور؟ : تغذیه


با هدف افزایش قند خون / انسولین از هر نوع. تا کنون ، من 3 استراتژی پیدا کرده ام: با پروتئین ، با فیبر ، یا بلافاصله بعد از ورزش (به طوری که ماهیچه ها به گلوکز بیشتری نیاز داشته باشند). بچه ها دیگه چی پیشنهاد میدید؟ من فقط می خواهم مطمئن شوم که خودم را برای موفقیت طولانی مدت متابولیک و حساسیت مطلوب به انسولین آماده می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید