اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق بشر (عکس)
اولین جلسه کمیته صیانت از حقوق بشر با حضور حجت الاسلام منتظری وزیر دادگستری، کاظم غریب آبادی وزیر حقوق بشر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور و حجت الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حمایت و ترویج حقوق بشر و شهروندی.