انرژی خورشیدی برای من چه خواهد کرد؟

استفاده از انرژی خورشیدی در خانه شما می تواند مکمل یا جایگزین برقی باشد که اکنون از برق محلی خود دریافت می کنید.

شما به یک سری پنل نیاز دارید که بتواند نور خورشید را به برق تبدیل کند. سپس می توانید از این برق برای کار با وسایل برقی و سایر وسایل خانه خود استفاده کنید.

برخی از پانل ها همچنین قادر به تبدیل نور خورشید به گرما هستند که می تواند جایگزین استفاده فعلی شما از گاز، نفت یا برق برای گرمایش شود. با برنامه ریزی دقیق، انرژی خورشیدی می تواند پول زیادی را که اکنون برای تامین انرژی خانه خود خرج می کنید، صرفه جویی کند.

ساده ترین راه برای شروع استفاده از انرژی خورشیدی برای حداقل برخی از نیازهای انرژی خانه، نصب یک کیت پانل از پانل های کوچک است. این کیت ها حاوی سلول هایی هستند که برای تبدیل نور خورشید به برق روی سقف خود نصب می کنید.

برق تولید شده در ابتدا جریان مستقیم است. یک واحد اینورتر، که بخشی از کیت است، این جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند که اکثر لوازم خانگی، پمپ‌ها و موتورهای شما را تغذیه می‌کند.

کیت پنل خورشیدی شما همچنین شامل یک واحد پشتیبان باتری است که باتری را شارژ می کند و انرژی اضافی را ذخیره می کند. باتری به شما این امکان را می دهد که دستگاه های خود را در زمانی که شرکت برق شما با قطع برق مواجه می شود و پنل های خورشیدی برق تولید نمی کنند، تغذیه کنید.

این واحد پشتیبان باتری است که مشکلی را که ممکن است نگران آن بوده اید حل کند:

پنل های خورشیدی من چگونه در شب یا حتی زمانی که هوا ابری است برق تولید می کنند؟

بسته باتری پشتیبان مقداری از برق تولید شده توسط پنل های خورشیدی در روزهای آفتابی را برای شارژ کامل باتری استفاده می کند و به شما ذخیره ای برای استفاده در شب یا زمانی که ابرها نور خورشید را پنهان می کنند، می دهد.

علیرغم آنچه ممکن است فکر کنید، پنل های خورشیدی شما همچنان در روزهای ابری مقداری الکتریسیته تولید می کنند، اما نه به اندازه روزهای روشن و آفتابی.

حتی در روزهای ابری هم می‌توانید مقداری انرژی تولید کنید – آنقدر زیاد نخواهد بود.

چه به این دلیل که می خواهید در هزینه های خود صرفه جویی کنید، انرژی خورشیدی را برای خانه خود در نظر می گیرید، یا به این دلیل که فکر می کنید برای محافظت از محیط زیست خود باید از منابع جایگزین برق استفاده کنیم، مزایای انرژی خورشیدی برای برخی یا همه نیازهای برق شما در خانه قطعا توجیه کننده است. هم زمان و هم تلاش برای رسیدن به این هدف.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر