انجم موفق آمیز ۲ اثری از پشرفته مرمت و بازسازی اورت در بیمارستان رضوی
ایسنا/ خراسان رضوی ۲ کار جراحی زیر نظر ترمیم آوارت شکمی با روش IBD EVAR در بیمارستان فوق تخصص رضوی با موفقیت انجم لیفت.

با حضور دکتر محمود شبستری که جراحی رگ بین میلی قلب و وریدها را انجام می دهد و دکتر غلامحسین کاظم زاده که در مرستان رضوی انجمن عمل جراحی رگ را انجام می دهند در کجا عمل جراحی بازسازی آئورت انجام می دهید؟

دکتر شبستری، جراحی کجاست، اینجا ظاهر داش است: شواهدی از شکست وجود دارد، این یک جراحی است، هی بزرگ، عمداً به منطقه شکم رفته است، اما داچار انوریسم گسترده است و گسترده است و کار مردم پراکنده است.

لینک های عمومی در بیمارستان رضوی وجود دارد، متخصص قلب کجاست آدام داد: کار جدید «IBD EVAR» و با استفاده از اصطلاح «IBD EVAR» کجاست سلام آوارت دار دنیا موتره است.

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


پالت چستر با پالت متالیک، لیوان چسترفیلد، ساخته شده با حلقه، لاستیک بالا و بشقاب…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر