امکانات اطلاعات اساساً مبتنی بر خواستن – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های نماز جمعه اردبیل به رویداد حلول ماه مبارک رمضان، همراه خود دقیق اینکه ماه مبارک رمضان بهترین شعائر دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسک خم شدن دلها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوای ماست، تصدیق شد: ماه مبارک رمضان بهترین شعائر دینی ماست. جوجو قرآن دستورالعمل ها خداوند را تأیید کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند راه های تعظیم {در این} ماه، بزرگداشت عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام این ماه است. یکی اجتناب کرده اند راه های تعظیم از گرفتن جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای جشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت در گذشته اجتناب کرده اند فرارسیدن میهمانی غول پیکر خدا در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل صفحه بحث خوشایند برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان است.

امام جمعه اردبیل ذکر شد: ما هر جا را برای نوروز می آرایم، با این حال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان کدام ممکن است عزت خدای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت بیت الله الاعظم را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقتی مثل این ماه، حسرت نخوریم. قرآن نازل شد.

عاملی همراه خود ردیابی به اینکه مراسم استقبال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در سال های قبلی در همین راستا طراحی شده است، ذکر شد: امیدواریم {این مهم} به شهرداری واگذار نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه به ماه مبارک رمضان بپردازند. بلند مدت ما به او خوشحال از می کنیم.

وی دقیق کرد: شعارهای سال نقشه راه کشورمان قانون اساسی کار مسئولان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح کانونی ملت گران قیمت گفتن مانترا سال برای رساندن این پیام است کدام ممکن است نباید به این مهم دست یابید گاهی اوقات با اشاره به امتیازات مطرح شده حرکت کنید.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل شکسته نشده داد: مقامات باید ساختار مالی ملت را بر مقدمه این امتیازات این سیستم ریزی تنبل چرا کدام ممکن است آفت غول پیکر شعارهای سال رویکردی آماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمیناری برای این شعارها است.

عاملی ذکر شد: نتیجه شعارهای گفتن شده باید در سفره مردمان خاص شود ۹ در آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمینار در ساخت. خور کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند گشایش استقلال مالی دارد.من می خواهم شناخته شده به عنوان اولین قدم در لبیک به مانترا سال اول مقامات اصرار می کنم بدون در نظر گرفتن زودتر دلیل برای تعطیلی واحد تولیدی ها را تجزیه و تحلیل تنبل.

وی ذکر شد: اگر خدمه مالی مقامات {در این} موضوع دخالت نکند، قطعا تعطیلی ها شکسته نشده می تواند داشته باشد.

مشاور مردمان اردبیل در مجلس خبرگان مدیریت خاطرنشان کرد: در مبحث اطلاعات در وهله اول باید مسئولان ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است چرا همراه خود وجود دانشکده ها این امکانات را افتتاح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا همراه خود وجود این بزرگی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ساختند. دانشکده های تجاری علاوه بر این دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت. می آورد ۹، این تأثیر فلسفه مبارکی دارد کدام ممکن است بیشتر اوقات اجتناب کرده اند آن غفلت تبدیل می شود.

خطیب جمعه اردبیل همراه خود ردیابی به اینکه دقیق عبارت «باید» وظیفه اولین را به گوینده می‌دهد، افزود: مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است هرگاه اجتناب کرده اند واژه «باید» استفاده می‌کنند، در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل این عبارت تحمیل تنبل. سازمانی بر دوش آنها

عاملی همراه خود تأکید بر اینکه رئیس جمهور باید «وظایف خودرویی» را ممکن تنبل، ذکر شد: رئیس جمهور اخیراً در سه موضوع اجتناب کرده اند واژه «باید» استفاده کرده است کدام ممکن است در دوران تصدی این وظیفه نباید در قوانین مداری تردید کرد.