افشای داده ها خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی ممنوع / پلیس عشایر: جنایتکاران در کمین


سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس وسط پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند جرایم سایبری پلیس بخش عشایری در ذکر شد وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، با دقیق اینکه اشخاص حقیقی نباید داده ها خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی شخصی را در دنیای آنلاین ما آشکار کنند، تصدیق شد: مجرمان سایبری در دنیای آنلاین ما در جستجوی جایگزین هستند. تا اعمال مجرمانه شخصی را انجام دهند.

رئیس وسط پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند جرایم سایبری پلیس فدرال عشایری (فتا) با دقیق اینکه گاهی مشتریان این شانس را در اختیار مجرمانی قرار می دهند کدام ممکن است مرتکب خطا می شوند، تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند جرائمی کدام ممکن است نسبتاً در دنیای آنلاین ما رخ می دهد، سوء استفاده اجتناب کرده اند داده ها خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی است. اجتناب کرده اند جنایتکاران آنها اجتناب کرده اند این داده ها برای تحمیل مزاحمت، باج گیری، شبح، افترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی را برای افراد تحمیل می کنند.

وی دقیق کرد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند این گونه جرائم مشتریان باید در هنگام تخلیه داده ها شخصی در دنیای آنلاین ما دقت زیادی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند تخلیه داده ها {در این} منطقه به مجازات ها آن در نظر گرفته شده کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید