افزایش ۱۲ ساعته اسکان مسافران در استان سمنانایسنا/ سمنان دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری سمنان اجتناب کرده اند افزایش اقامت مسافران نوروزی به مدت ۱۲ ساعت {در این} استانداری خبر داد.

امیر لوسیون زاده روز سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ در ششمین مونتاژ ستاد اجرایی شرکت ها بازدید نوروزی ۲۴۱ اظهار داشت: معمولی مدت اقامت مسافران در استانداری سمنان در سال های در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا ۲۴ ساعت بوده کدام ممکن است مرتفع است. . تا ۳۶ ساعت

دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استانداری سمنان با دقیق اینکه اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند ۹۳ تاکنون ۱۶۰ هزار مسافر نوروزی در استانداری اسکان یافته اند، افزود: سمنان یکی اجتناب کرده اند هفت قلمرو عظیم ملت اجتناب کرده اند تذکر اسکان مسافران است.

لوسیون زاده با تشکر اجتناب کرده اند حمایت های استاندار سمنان افزود: ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها خلاقانه ای در استان سمنان برای جابجایی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات بزرگراه ای {انجام شده} کدام ممکن است جای تقدیر دارد.

وی شکسته نشده داد: در اطلاعیه جدید ستاد توافق شرکت ها بازدید ملت، استان سمنان شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بازدید مسافران نوروزی مطرح شد.

وی اجتناب کرده اند حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما وسط سمنان در تخلیه اطلاعات نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر استان اجتناب کرده اند مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی سمنان تشکر کرد.

استاندار سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه اجرایی شرکت ها بازدید استانداری سمنان بر لزوم محافظت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها رسانی به مسافران نوروزی تاکید کردند. سخنرانان نوروزی اگر تصادفات را کاهش دهند خوب ارزش زیادی دارند.

سید محمدرضا هاشمی تاکید کرد: تمام پتانسیل ها استانداری باید بسیج شود تا شرکت ها جذاب به مسافران حاضر شود.

استاندار سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه اجرایی شرکت ها بازدید در استانداری سمنان اظهار داشت: بر ایده آمار گفتن شده، استانداری سمنان یکی اجتناب کرده اند استانداری های اصلی در حاضر شرکت ها به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران است.

وی افزود: با رویه های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بسترهای مسافران در استانداری فراهم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نسبت به سال های قبلی زمان بیشتری را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند شرکت ها استانداری سپری کردند.

استاندار سمنان در جریان ورزش های ۸۵ گروه جهادی استان در ایام نوروز قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در بخش اسکان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها شرکت ها مشخص شده توسط مراجع ذی صلاح حاضر شد.

انتهای پیام

تأمین