افزایش کنار هم قرار دادن سازی جامعه قرآن کریم برای ماه مبارک رمضانهمراه خود نزدیک کردن به ایام مزیت ماه مبارک رمضان، ویژه این سیستم های جامعه قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه معارف سیما برای ماه مبارک رمضان ادعا شده است.

عقیق: ویژه این سیستم های جامعه قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه معارف برای ماه مبارک رمضان ادعا شد. بر ایده این گزارش ویژه، این سیستم های این جامعه در ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر ادعا شد:

۱. «بازدید کننده خدا» این سیستم خشمگین صبحگاهی اجتناب کرده اند حرم امام رضا علیه السلام است.

۲. این سیستم خشمگین افطار “ضیافت”

۳. «تلاوت جز قرائت» مستقیم اجتناب کرده اند جمکران ساعت ۵:۳۵ – حرم امام رضا علیه السلام ساعت ۱۰:۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم امام خمینی رضی الله عنه ساعت ۱۷:۳۰.

۴. منتشر شده خشمگین «در راه» برای مطالعه دعای افتتاح اجتناب کرده اند کربلای معلی ساعت ۲۲:۰۰.

۵. «ماه بهشت» نبرد خشمگین قرآنی اجتناب کرده اند برج میلاد ساعت ۲۱.

۶. «یاد خدا» گفتگوی دینی ۲۰:۳۰

۷. «تلاوت فجر» ۲۳

۸. فیلم مستند مسکن اطلاعات آموزان کوچه پس کوچه ۱۴:۳۰

۹. حاضر عروسک کودک “من می خواهم خوب کودک مسلمان هستم” ۱۶

۱۰. «اشاره کردن حکیمانه» تفسیر المیزان حجت الاسلام عبدینی ۲۳:۲۰.

۱۱. «آیات باران» حجت الاسلام عظیمی ۹:۳۰

۱۲. «بناء العبد» اجتناب کرده اند قول آیت الله ضیاء آبادی، ۲۰:۱۱.

۱۳. «گفتمان دینی» آیت الله مجتبی تهرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام انصاریان.

۱۴. «قرائت دعا» مهدی السمافتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصور ارضی

تأمین: مهر