افزایش نرخ برنج تصاعدی شده است/ قیمت کشت دوم در فروشگاه‌ها به ۱۲۰ هزار تومان رسید
برنج کشت اول در بنکداری کیلویی ۹۰ هزار تومان، شیرودی کیلویی ۵۳ هزار تومان، فجر کیلویی ۶۵ هزار تومان و ندا کیلویی ۵۰ هزار تومان شده است.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت