افزایش فوتی‌های مسمومیت الکلی در هرمزگان به ۱۲ نفر
در پی طغیان مسمومیت الکلی در هفته گذشته در هرمزگان، تاکنون ۷۸ نفر به بیمارستان‌های بندرعباس مراجعه کرده‌اند که ۱۲ نفر از آنان فوت شده اند.