افتتاح اولین سینمای روباز کردستان


حیدر مرادی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار فارس در سنندج با ردیابی به افتتاح اولین سینمای روباز سنندج تصدیق شد: این سالن با سه جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ۵۰ نفر پرانرژی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان پذیرایی اجتناب کرده اند وعده های غذایی در حین تماشا موجود است. فیلم.”

مرادی با خاص اینکه این پردیس ساده برای حاضر فیلم نیست، افزود: سینمای روباز سنندج منصفانه وضعیت زیبایی شناختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این چالش باعث ارتقای سنت این قلمرو بیش اجتناب کرده اند پیش شود.

سرپرست امور سینمایی بخش هنری کردستان در خصوص تخفیف بلیت سینماها در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: بلیت سینماهای احتمالاً انجام دادی در ماه رمضان تا در گذشته اجتناب کرده اند ساعت ۱۹ نیم بها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم لمینور نیز {خواهد بود}. به رویداد عید سعید فطر کشف نشده دید عموم قرار گیرد.»

مرادی با ردیابی به انبساط شش برابری کالا بلیت سینما در ایام نوروز نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی، اظهار داشت: سال قبلی ۷۸۸ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال ۵ هزار نفر بیننده سینما در اقلیم کردستان بوده اند.

وی در خصوص کالا فیلم اظهار داشت: در جاری حاضر هفت فیلم اکران شده است کدام ممکن است ۲ فیلم کمدی سگبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادروان را برای ادغام کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مهدی در کلاس حفاظت مقدس سه فیلم متوالی پرفروش است.

سرپرست امور سینمایی بخش هنری کردستان اذعان داشت: امکان کسب اینترنتی بلیت سالن روباز موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان به سینما نسبت به تهیه بلیت به صورت اینترنتی اجتناب کرده اند مکان سینما تیکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا حضوری در گیشه سینما اقدام کنند.

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول سریع دهید