اعلام نتایج تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان امروز پنجشنبه
دانش آموزان سال آخر دبیرستان در صورت مشاهده غیرعادی بودن اطلاعات آموزشی باید حداکثر تا یکشنبه ۲۶ تیرماه با این موضوع یا اطلاعات اصلاح شوند. مدرک آنها را ادامه دهید و به تصحیح اطلاعات ادامه دهید.