اعتراض مردم تبریز به فیلم توهین آمیز عنکبوت مقدس


مردم تبریز امروز پیش از آغاز نماز وحدت جمعه طوماری در اعتراض به فیلم توهین آمیز «عنکبوت مقدس» که به حرم امام رضا (ع) اهانت کرده بود، امضا کردند.

وحید زینالی

۱۷: ۲۱

۱۴۰۱-۳-۲۰
۰http://fna.ir/1pfxzc