اظهارات معلم نیروی کار فوتبال نساجی با اشاره به نیروی کار آهنین


به گزارش تابناک مازندران، ساکت الهامی، سرپرست فنی نیروی کار فوتبال نسیج در خصوص دیدار در حال حاضر شاگردانش مقابل نیروی کار فلز ذکر شد:

شکی نیست کدام ممکن است در حال حاضر با تیمی با شخصیت تفریحی می کنیم، نیروی کار فوتبال فلز با نکونام فوتبال خوبی تفریحی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس تفریحی می تدریجی.

در واقع ما نیروی کار خوبی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتی را کدام ممکن است می خواستیم داشتیم. با اشاره به اینکه برای فصل بلند مدت سهمیه آسیایی نداریم، باید امتحان شده کنیم فوتبالی کدام ممکن است در خور مازندرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه هوادارانمان باشد را انجام دهیم. خیلی خوشایند تبدیل می شود کدام ممکن است تفریحی فردا، اولین تفریحی سال، با هوادارانمان برگزار شود کدام ممکن است این هم یکی اجتناب کرده اند اتفاقات غیر معمول فوتبال ماست.

الحمی یکپارچه داد: پایین نداشتیم با این حال به لطف امام رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مشهدی میدانی برای ورزش گرفتیم با این حال دنبال کنندگان شخصی را نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله هم نداریم. سلاح های ما، با این حال گیمرها ممکن است. فردا خوشایند تفریحی خواهید کرد.”

وی افزود: هر تیمی کدام ممکن است فردا کمتر خطا تدریجی دریافت کرد احتمالاً وجود خواهد داشت. نیروی کار فلز اجتناب کرده اند کمترین مکان ها نهایت استفاده را می تدریجی. اگر فردا تفریحی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی باشد ممکن است برای هر ۲ نیروی کار مثمر ثمر باشد چرا کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تفریحی ما به جام تجهیزات گلف های آسیا می الگو.

چون آن است الهامی کسب اطلاعات در مورد نیروی کار محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدوم شخصی ذکر شد: محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدوم بیش از حد داریم با این حال همه وقت می گفتم اگر نساجی ۱۱ نفر باشد باید برای برد تفریحی تدریجی. می دانیم کدام ممکن است برداشتن فلز اجتناب کرده اند شکست دادن استقلال، پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان روی حیله و تزویر تر است، از او معلم باهوشی دارد. یکی اجتناب کرده اند نیروی کار هایی کدام ممکن است طرفدارش هستم فلز است چون خوشایند تفریحی می تدریجی.