اسکان ۷۰ هزار مسافر در اسکان غیر دائمی سمنانایسنا/ سمنان دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید استانداری سمنان اجتناب کرده اند اسکان بیش اجتناب کرده اند ۷۰ هزار مسافر در اسکان غیر دائمی سمنان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ضریب اشغال خانوار در امکانات اقامتی در استانداری سمنان به ۶۱ سهم رسیده است.

امیر لوسیون زاده روز جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ تصدیق شد: اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ تاکنون ۱۱۶۱۸۲ مسافر در امکانات اقامتی استانداری سمنان اسکان داده شدند کدام ممکن است ۲۷۸ نفر مسافر خارجی هستند.

دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید استان سمنان ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۵ هزار نفر در استراحتگاه ها، ۷۹۵ نفر در اقامتگاه های عادی، ۲۲۰ نفر در مجتمع های گردشگری، بیش اجتناب کرده اند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ نفر در پانسیون ها، بیش اجتناب کرده اند هزار نفر در استراحتگاه آپارتمان ها هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ۱۸۰۳ نفر اسکان یافتند. در اقامتگاه های بوم گردی استان

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان سمنان اجتناب کرده اند اسکان بیش اجتناب کرده اند ۷۰ هزار مسافر نوروزی در اسکان غیر دائمی اعم اجتناب کرده اند کمپ، پادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۴ مسافر {در این} مدت در اقامتگاه های مربوط به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش.

لوسیون زاده در مجموع ۱۶۶ بازدید ایجاد اجتناب کرده اند اماکن گردشگری استانداری {در این} مدت خبر داد.

وی ذکر شد: ۱۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۵ مسافر نیز {در این} ایام اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری بازدید کردند.

در استان سمنان ۱۵ استراحتگاه، ۱ استراحتگاه اقامتی، ۱ استراحتگاه، ۵ مسافرخانه، ۱۰ اقامتگاه عادی، ۷۲ مسافرخانه، ۳ مجتمع گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ اقامتگاه بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … موجود است. با ۳۸۰۰ تشک پذیرای مسافران نوروزی است.

استان سمنان با احتساب سایر امکانات اقامتی زیر تذکر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ادارات ممکن است روزانه میزبان ۷۴۰۰ نفر باشد.

انتهای پیام

لینک تأمین