استاندار فارس: اماکن تجاری که فروشنده در آن حجاب پیدا می کند تعطیل می شود
استاندار فارس با اشاره به بازگشایی دانشگاه ها و دبیرستان ها گفت: معاونت اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح چهارشنبه طلایی را برای دانشگاه ها و دبیرستان ها اجرا کند. اگر در مقابل تذکر رعایت حجاب توبه کند تخفیف می گیرد اما اگر پیگیر و لجباز باشد با او قهری برخورد می شود.