از “غذاهای بسیار فرآوری شده” اجتناب کنید – چگونه از لیست مواد تشکیل دهنده تشخیص می دهید؟ : تغذیه


سلام لوگو شاید یک سوال فریبکارانه باشد اما وقتی به ما توصیه می شود از غذاهای بسیار فرآوری شده اجتناب کنیم ، مواد واقعی مضر چیست؟

بسیاری از غذاهای گیاهی / گیاهی دارای انواع مختلفی هستند ، مانند میله های پروتئینی. اما چگونه می توانم تفاوت بین افزودنی های خوب و کثیف را تشخیص دهم؟

آیا چیزی بیشتر از دیگران برای دیدن وجود ندارد؟ من نمی توانم تصور کنم که رنگ غذا به ویژه مضر باشد اما مواردی مانند چربی های ترانس باعث سرطان می شوند.

ویرایش: من نمی پرسم چگونه می توان تشخیص داد که چیزی در حال پردازش است. من سعی می کنم بپرسم کدام مواد شیمیایی / مواد واقعاً خطرناک هستند که باید به هر قیمتی از آنها اجتناب شود. به عنوان مثال روغن پالم.

دیدگاهتان را بنویسید