ادای احترام به چرخه پیش کرونری منصفانه مشکل عظیم برای دانشکده ها استمعاون سابق دانشکده تربیت دانشکده ذکر شد: بازگشت شرایط تحصیلی به دوران در گذشته اجتناب کرده اند کرونا مشکل بزرگی برای کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها است. از مشخص است کدام ممکن است همه همراه خود شرایط حال شناخته شده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به دوران در گذشته اجتناب کرده اند کرونا سخت است.

دکتر محمدرضا کلباسی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به مشکل های آموزش برتر در دوران کرونا، اظهار کرد: در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ انگیزه تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق در بین دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن را می توان عدم تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاتکلیفی بین ۲ گروه دانست کدام ممکن است متأسفانه {به دلیل} پیک های مکرر این بیماری تکرار شد. . در واقع {در این} مدت متعدد اجتناب کرده اند دانشکده ها معادل دانشکده ما امتحان شده کردند دانشجویان را به مدرسه بازگردانند با این حال به سرعت همراه خود جهش جدیدی در بخش کرونا مواجه شدیم.

وی یکپارچه داد: یکی اجتناب کرده اند آفت های فوق العاده خطرناک بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است نظام آموزشی همراه خود آن مواجه است اینجا است کدام ممکن است متاسفانه اکنون هر ۲ طرف به یک معنا به وضعیت حال، آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به وضعیت تحت سلطه بر آن نقطه رفتار کرده اند. کرونا مشکل بزرگی برای دانشکده هاست.

دکتر. کلباسی افزود: به نظر می رسد مانند است اطلاعات آموزان شرایط حال اقامت شخصی را همراه خود شرایط آموزش دیجیتال تطبیق داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین تحصیل به کارهای عکس نیز می پردازند. آنها علاوه بر این سایر ورزش های مرتبط همراه خود کار، آموزش نیز حاضر می دهند.
معاون اسبق دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود دقیق اینکه وضعیت خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک است، خاطرنشان کرد: کرونا قیمت ها را فوق العاده کاهش داد. علاوه بر این همراه خود ملاحظه به شرایط آموزش دیجیتال متعدد اجتناب کرده اند اساتید مدعو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید خارج اجتناب کرده اند ملت همراه خود دانشکده همکاری داشته اند. این کار همراه خود وجود سختی کار همراه خود این دانشگاهیان در گذشته اجتناب کرده اند کرونا سرراست بود. اجتناب کرده اند طرفی با اشاره به آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف معمولا گروه ها منصفانه طرفه است، سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم مشخص نیست کدام ممکن است حواس اطلاعات آموز همه معطوف به گروه باشد. این به دانشگاهیان امکانات ۲ برابری می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت کار آنها را ۲ هر دو سه برابر می کرد.

دکتر. کلباسی ذکر شد: معلم در برپایی گروه دیجیتال هم به محتوای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به اطلاعات آموزان اهمیت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سعی می تدریجی ملاحظه همه اطلاعات آموزان را به گروه جلب تدریجی. {در این} میان، وضعیت وب اجتناب کرده اند تذکر کندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعیت، شرایط را بیش اجتناب کرده اند پیش سخت می تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به کنجکاوی نهایی آموزش دیجیتال افزود: کنجکاوی نهایی آموزش دیجیتال در وسط کرونا اینجا است کدام ممکن است الگو آموزشی {در این} مدت برداشتن نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جای تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان است. ” . از امکان تعطیلی دانشکده ها {به دلیل} شرایط بیماری برای ایجاد پروژه کرونا وجود داشت. کدام ممکن است چنین اتفاقی به معنای اتلاف وقت همه گروه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر چنین اتفاقی رخ نداده است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات آموزشی دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دانشکده تصریح کرد: در صورت تداوم آموزش دیجیتال، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نظام آموزش برتر ملت باید درس های خوبی اجتناب کرده اند این دوران بیاموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های می خواست در بحث وب را {به روز} کنند.

وی همراه خود ردیابی به بهترین آسیب های آموزش دیجیتال ذکر شد: اطلاعات آموزان گروه به طور قابل توجهی سطوح بعدی همراه خود دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی جلب رضایت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث آسانسور انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دانشجویان برای ورود به مدرسه تبدیل می شود. این امر باعث افسون تا حد زیادی الگو تحصیل برای دانشجویانی تبدیل می شود کدام ممکن است متأسفانه همراه خود اعمال آموزش دیجیتال در دانشکده ها اجتناب کرده اند تحصیل بردن شدند. علاوه بر این در بحث امتحان، بحث مردودی در امتحانات مشکلی است کدام ممکن است همه دانشگاهیان همراه خود آن مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا نمرات اطلاعات آموزان به طرز عجیبی انبساط کرده است.

معاون سابق کالج آموزش دانشکده همراه خود ابراز امیدواری اجتناب کرده اند افزایش وضعیت بدون در نظر گرفتن سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه شدن لغو مجبور آموزش دیجیتال ذکر شد: می توان اجتناب کرده اند رهنمودها سازنده برای آموزش دیجیتال استفاده کرد. در دوران پس اجتناب کرده اند کرونا.

وی ذکر شد: باید زیرساخت های مورد نیاز برای ادای احترام به شرایط در گذشته اجتناب کرده اند کرونا فراهم شود. شناخته شده به عنوان مثال باید شرایط خوابگاه ها افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده قرار گیرد مجدد اجتناب کرده اند خوابگاه ها امتحان شده انتقادی صورت گیرد.

دکتر. کلباسی ذکر شد: در دانشکده مدارس تربیت، خوابگاه هایی را اجاره کردیم کدام ممکن است در زمان شیوع کرونا بسته بودند. بحث مصرف شده اطلاعات آموزان هم هست. اگر قرار بود الان یک بار دیگر این خوابگاه ها را اجاره کنیم، دانشکده دچار شوک بزرگی می شد. چون در ۲ سال قبلی قیمت ها خیلی بالا گذشت با این حال بودجه دانشکده ملایم مانده است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت آموزشی دانشکده تربیت دانشکده دانشکده دانستن درباره تولید دیگری امتیازات درمورد به بازگشت این دانشکده به وضعیت در گذشته اجتناب کرده اند کرونا ذکر شد: ادای احترام به دوران در گذشته اجتناب کرده اند کرونا مشکل بزرگی برای کارمندان است. چرا کدام ممکن است علاوه بر این رفع مشکلات پولی باید به مشکلات روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اطلاعات آموزان نیز ملاحظه شود. از متعدد اجتناب کرده اند دانشجویان می گویند ما به این مورد رفتار کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه این ۲ سال به حالت روال برگردد، مجازات ها زیادی برای آموزش برتر می تواند داشته باشد.

انتهای پیام

تأمین