اختراع ۲۱ فقره خانه شکنی در انزلی، دستگیری ۵ سرقت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجعفر جوانمردی ظهر جمعه در ترکیبی خبرنگاران گفت: ماموران پلیس اعلان انزلی در راستای برخورد همراه خود سارقان در سفر نوروزی طی ۷۲ ساعت قبلی سودآور به اختراع ۲۱ فقره خانه شکنی شدند.

وی همراه خود ردیابی به لزوم معامله با تا حد زیادی ساکنان به اموال شخصی در ایام نوروز، افزود: ۵ سرقت سابقه دار در پی اختراع خانه شکنی های منزل توسط کارآگاهان دستگیر شدند.

سرهنگ جوانمردی تایید کرد: سارقان {در این} مدت ۱۲ فقره خانه شکنی کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیم انرژی الکتریکی، خوب فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند منزل، ۶ فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند اماکن خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خانه شکنی ها انجام دادند.

وی یکپارچه داد: سارقان در ایام نوروز همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند مراقبت نشده برخی اجتناب کرده اند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران سعی در حضور در نیازها شوم شخصی دارند.

سرهنگ جوانمردی همراه خود تاکید بر اینکه پیشنهاد های ساکنان برای پیشگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی باید قابل توجه گرفته شود، افزود: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند.