اختراع شصت ضربان قلب «دانش سپاه» برای احتکارکنندگان/ انبار عظیم «قند» در کرمانشاه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، رصد، هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش پاسداران امام زمان (عج) در ناحیه کرمانشاه، معاونت دانش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی گشت مشترک همراه خود حضور در محل تکمیل شد. اجتناب کرده اند اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی کرمانشاه ۲۷۰ تن. شکر به قطعا ارزش آن را دارد ۵۴ میلیارد ریال در یک واحد عدد. این انبار در شهر کرمانشاه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

سرهنگ انفری فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس، تصدیق شد: در بازرسی احتکار چرخ دنده، این اقلام در سامانه کامل انبارها سند نشده است کدام ممکن است آرم دهنده ماهیت نگهداری اشیاء اختراع شده است. خبرنگار . “

وی افزود: موضوع این احتکار برای سیر سطوح قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مورد نیاز به نهاد اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت استان کرمانشاه کشتی شد.

اشاره کردن شده است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ انبارهای زیادی در شهر کرمانشاه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلمرو کرمانشاه مصادره شد.

بالا نامه / h
این را برای صفحه اول هدایت دهید