اجرای طرح «دارویار» هزینه های مردم را کاهش می دهد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر علی کریم فیروزه صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مزایای این طرح داروخانه که توسط وزارت بهداشت اجرا می شود افسردگی بهره مندی تمامی اقشار مردم از مواد مخدر، بیمه افراد فاقد بیمه، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و حذف دلالان و دلالان از جمله مزایای این طرح است.

نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه در قالب این طرح بیش از شش میلیون نفر بدون بیمه تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار می گیرند افزود: توزیع یارانه دارویی بر اساس نیاز بیماران. صرف نظر از سطح درآمد و نرخ بهره افسردگی تمامی عشرهای جامعه از محل یارانه پزشکی از مزایای مهم این طرح است.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییر قیمت برخی داروها در اجرای این طرح گفت: در این طرح تغییر قیمت داروها از جیب مردم پرداخت نمی شود، بلکه این تغییر قیمت فقط گریبانگیر دولت و بیمه ها می شود. و بیمه ها افزایش قیمت داروها را پرداخت می کنند.

عضو خانه ملت با بیان اینکه مبلغ پرداختی بیمار برای داروها نسبت به سال قبل تغییری نمی کند، افزود: در حال حاضر ۳۶۶ داروی ضروری و پرمصرف بیمه شده و تا ۱۱۹ داروی دیگر نیز بیمه شده است. با موافقت شورای عالی بیمه بیمه شود

دبیر کل جامعه فرهنگیان اسلامی کشور بر لزوم انجام تعهدات مسئولان وزارت بهداشت در قبال بیمه تاکید کرد و افزود: در صورت اجرای دقیق این طرح و تامین منابع مالی آن از برنامه و بودجه سازمان، اقدام خواهیم کرد. حتی شاهد کاهش پرداخت های پزشکی خود مردم باشید.

کریمی فیروزه وی تصریح کرد: مجلس بر اجرای بهینه این طرح نظارت دارد و در صورت نیاز با وضع قوانینی نواقص احتمالی آن را اصلاح می کند.