اجازه نمی دهیم پدرخوانده حزب الله نابود شود


به گزارش تابناک رضوی، آیت الله سیداحمد علم الهدی روز دوشنبه در ترکیبی جمعی اجتناب کرده اند کودکان انقلابی مشهد کدام ممکن است در اعتراض به تخریب مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی تجمع کرده بودند، گفت: چه می گویند پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیست. مواظب باشیم کدام ممکن است در پایین دشمن ورزشی نکنیم، هنگام صحبت باید مراقب گفتارمان باشیم ۹ اینکه با کلاممان به درگاه الهی بیفتیم.

وی شکسته نشده داد: اکنون شرایط ملت ما در دنیا ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن ناظر اتفاقات خانه ملت {است تا} موضوعی برای سرکوب پیدا تنبل.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: دشمن از آن آگاه است کدام ممکن است رویارویی ارتش با افراد ما وهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم دروغین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است جستجو در سرکوب سیاسی {است تا} افراد را نسبت به نظام بدبین تنبل.

آیت الله علم الهدی آنچه در شرایط کنونی مقدم بر {همه چیز است}، محافظت وحدت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: دشمن بدون در نظر گرفتن اختلاف تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه امتحان شده می تنبل وحدت ما را بر هم بزند، با این حال وحدت باید محافظت شود.

نمایندگی کنندگان {در این} تجمع با سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند جمله «ای محافظت ملت، پشتیبان باید باشیم، ای پرچم هدایت، ما روی پای شخصی ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه ما پشتیبان انقلاب، فداکاری امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام است». رئیس امام انقلاب، امام جمعه صدای انقلاب، یار امام رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدای انقلاب است» توهین آمیز مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی انتخاب کردن شد.

پیش اجتناب کرده اند این قرار بود ظهر همانطور که صحبت می کنیم با حضور امام جمعه مشهد، راهپیمایی از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودجوش در محکومیت توهین به مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اجتناب کرده اند مقابل یکی اجتناب کرده اند نهادهای باکلاس برگزار شود.

حمید درک یکی اجتناب کرده اند برگزارکنندگان این نشانه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آیت الله علم الهدی پدرخوانده حزب الله، امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در استان است. ما اجازه تخریب آن را به کسی نمی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه توهین به مشاور ولی فقیه در استان را محکوم می کنیم.

هفته قبلی در بازدید رئیس جمهور به مشهد، در یکی اجتناب کرده اند دیدارها با فعالان باکلاس، یکی اجتناب کرده اند حاضران اجتناب کرده اند آیت الله علم الهدی الفاظ موهن استفاده کرد.