ابعاد شخصیت امام خمینیایسنا/ کردستان به قلم رهبر جهاد دانشگاهی آستان کردستان حضرت امام خمینی (ره) با عنوان پیام آور و بانیاگزار انقلاب اسلامی با اخلاق حسنه و اخلاق اسلامی و شخصیت یک فرد کجاست؟ انقلابی را می‌خواند و فرزندان جدیدی دارد، دیدگاه‌های او درباره هود.

امروز در جشن چهل و سومین سالگرد پیروزی یک کودتای اسلامی جهاد دانشگاهی آستان کردستان برگزار شادد، اکبر اسدی رعه پای اصلی برخاستم در مقابل مرحوم دار گم اولین حقانیت شمرد. درباره رفتار عرفانی، فضای اخلاق و پایان فعالیت سیاسی، جای خود را به کودتای اسلامی داد.

وای افزود: سابقه وای تولانی، حزب سیاسی درد، و ظهور یک انقلاب اسلامی، جهان را، تحت تأثیر تصمیم دادا.

تأکید بر اهمیت بعد اخلاقی و تربیتی در محضر مرحوم در توفیق عیسی آورده است: من مصدر مسائل اخلاقی و تربیتی شهید اسان را قویتر همراهی کردم، اما پاهای سخت است.

رئیس جهاد دانشگاهی آستان کردستان .

ما آدم بابا: مداخلات نصایح و راهنمایی انسان برای رفتار اخلاقی از سطوح مختلف، خانواده، دانشگاه و حتی پیشتر. دانشگاه نیازهای امروزی. .

امام خمینی (رحمت الله علیه) با عنوان پیام اور و بانیاگزار یک کودتای اسلامی با قافله اسد صلاحیت بر اساس اخلاق حسنه و اخلاق اسلامی و کجا مهم است؟ یک فرزند جدید به او نشان دهید.

وی با بیان انکه امام خمینی (رحمت الله علیه) میانی نیز انفاق در ارسا اخلاق، کار و کتاب هی که از و به جا مانده گاوه کجاست تقاضای آست.

وای افزود: در قالب شخصیت معنوی و اخلاقی امام خمینی (رحمت الله علیه)، نقش جوانی و میانسالی، کنشگری و حرکت سیاستمدار ایشان، کجای حرکت تصویر انقلاب بزرگ اسلامی یک حرکت است. و دقیقاً نابرابری اشکر حرکات سیاسی امام راحل با دگر سیاستمداران است؟

رئیس جهاد دانشگاهی آستان کردستان با تأیید حقانیت حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه).

وی یادور شاد: صداقت در عقل، نریشه و کار امام بیاض الگاوی رفعتاری گوانان و نگرانی گروه های مختلف ارجمند سیاستمداران قوی است.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر