آیا مطمئن است که حاوی ویتامین ها و مواد معدنی است که می گوید و ویتامین ها و مواد معدنی همان است که در غذاهای معمولی سالدا پیدا می کنید؟آیا مطمئن است که حاوی ویتامین ها و مواد معدنی است که گفته می شود و آیا ویتامین ها و مواد معدنی همان چیزی است که در غذاهای شور معمولی پیدا می کنید؟

ارائه شده توسط / u / Curious-Instance5731.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید