آیا مصرف Whit C + Zinc و مکمل های اضافی روی ایمن است؟سولفات روی (5 میلی گرم) از گندم و روی.

سیترات روی ، پاکولینات ، آمینو اسید کلات (15 میلی گرم ترکیبی) از مکمل روی

ارسال شده توسط / u / 7Seas_ofRyhme.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید