آیا قند مزایای سلامتی سایر غذاها را تضعیف می کند؟ : تغذیه


ببخشید اگر قبلاً این سوال پرسیده شده است. آیا افزایش قند تاثیری بر نحوه پردازش این ماده مغذی دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید