آیا درمان آنتی بیوتیکی باعث افسردگی می شود؟
بر اساس تحقیقات کاترینا جانسون و لورا استینبرگن، استادیار دانشگاه لیدن در هلند، افرادی که در سه ماه گذشته از آنتی بیوتیک استفاده کرده اند، توجه بیشتری به حالات منفی چهره دارند که ممکن است توضیح دهد که چگونه آنتی بیوتیک ها خطر افسردگی را افزایش می دهند.