آیا بین طعم خوب بدن ما و خواص آن ارتباطی وجود دارد؟ : تغذیه


اگر محدودیت های فیزیکی مانند خوردن ماهی یا آب نبات را حذف کنیم ، آیا منطقه غذایی وجود دارد که این قاعده طعم = رفاه در آن صدق می کند؟ من متوجه می شوم که می تواند مزاحم نیز باشد زیرا غذاهایی که طعم خوبی ندارند را می توان با افزودن مواد اضافی به طعم خوب تبدیل کرد. شاید این قانون در مورد غذاهای فرآوری نشده فردی صدق می کند؟ به عنوان مثال ، من نمی توانم عدس را تحمل کنم و شروع به خوردن می کنم ، اما آن را با بسیاری از غذاهای دیگر ، سس ها ، آشپزی ترکیب می کنم ، شروع به دوست داشتن آن می کنم. اما آیا منطقی است که به سلیقه من گوش دهم و عدس نخورم؟ آیا تا به حال شرایطی پیش آمده است که طعم و مزه راهی مطمئن برای تعیین سلامت غذا باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید