آیا افرادی که در فرهنگ های گیاهی زندگی می کنند میزان بیشتری از اثرات مرتبط با سلامتی دارند؟ : تغذیه


تلاش برای شروع بحث یا مناظره ، فقط واقعاً کنجکاو است. من حدود 3 سال است که گیاهخوار هستم و تأثیر رژیم غذایی سخت خود را مشاهده کرده ام. این باعث تعجب من می شود که آیا افراد در فرهنگ های گیاهخواری (بودیسم ، فرهنگ هندی ، کمون هیپی و غیره) عوارض جانبی مشابهی را گزارش می دهند که ممکن است مستقیماً با کمبودهایی که معمولاً با رژیم های گیاهخواری مرتبط است ، ارتباط داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید