آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا فقط گروهی از ترس ها هستند؟من شنیده ام که سموم دفع آفات نه تنها در سطح غذا بلکه در داخل نیز وجود دارند ، اگر این واقعیت دارد ، چقدر است؟ آیا بیش از حد یا خیلی کم است که بر سلامتی شما تأثیر نگذارد؟

ارائه شده توسط / u / saminator1002.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید