«آنتی» یک بی منطقی سیاسی است، شهید بهشتی، را نشان، مای داده، فیلم ضعیفی را روایت کردم.ایسنا/ خراسان رضوی منتقدان سینما با اشاره به ضعف دو رمان داستان در برابر فیلم: «آشه شهید است، بهشتی، تأثیر شخصیت من روی ظهیر روحانی با ماشین احساسی، مهربان و آشنا کجاست. اما عقلانیت سیاسی و حکمرانی.» .

محمد جواد استادی در گفت و گو با ایسنا، درباره، فیلمی علیه فیلم من، که در نذیمین، جشنوارا، فیلم فجر در مشهد، با درام نامیش، گفت: زمان من همراه با جشنواره، فیلمی در مورد سحرگاه انقلاب اسلامی، می شود، در انتظار راپیندیرما باستان شناسی دریم. اساساً یک لایه باندی است.” انقلاب، مانیفست و چشم انداز جمهوری اسلامی مرکزی. توافق خوبی که در سال های آخرین سینمای ایران و دار جشنوارا، فیلم فجر دیده ام، نسل باستان شناسی حاصل کودتا و سقوط اوایل کودتا، عبور می کیند و فیلمسازان گوان از کجاست. موضوعات قرارداد مه پرداز که مبارک است ; بنابرین از کجا سوال را با تمام پیش داوری های که آه کفی و تکنسین می وند داش خوبید دوست دارم اما در این رند ışınğı ışıyı ya ıa روایت چیست که روایت حق و حقیقت است مبهم است. به نظر من .

وای افزود: زمان من می خواهان، فیلم من، تفسیری سیاسی است، با سازم بیاد، آهنگسازی بسیار زیاد، اینجا نگاه باقریم است. مخصوصاً زمان کودتای من و سازمان منافقند، من با کانیم همراهی کردم، اسبم مهم است، خواهشمندم چا کار کنم. مبنای نگاه من به فیلمی که داستان آشیانه دورست را روایت کردم کجاست. فیلمی با حضور یک حزب جمهوری اسلامی، یک حزب جمهوری اسلامی و یک حکومت جمهوری اسلامی. منظورم از آن این است که هر چه بر سر شما آمده است یک پارتی لعنتی است، بین یک حزب جمهوری اسلامی و منافقین، ای سازمان مجاهدین، یوغ آن را کم کنید و مردم دهنه درگیری و کجا انجام دهید. در مورد انقلاب مردم و تصمیم گفتمان که بین دغدغه او مردم بودااست در جریان است سوالی بپرسید.

منتقد سینما کجاست؟ دکتر عوض، دو منافق را بسیار باوش و صبور معرفتی، مای کیند. شخصیت ناصر فردی، آیدا درد، صبور و جاده در نامش گلو من.

استادیوم آدما داد: جمهوری خواه، اسلامی، با اسلام سیاسی. شخصیت پیتای فیلم «پدراش سیاستدار» و لباسی با «پهلوی آست» نژادپرست، «لانه» معروف، «لانه»، «ایران ترک»، «یکی از بیگ غنا» “، “شخصیت این فیلم.” شخصیت مردم کجاست، خدا به شما بدهد که ما نمی خواهیم یک رهبر سیاسی باشیم و نمی خواهیم یک سیاستمدار قوی باشیم. دین جمهوری اسلامی با مسلمانان خوب، موضع سیاسی قوی و اسلام به عنوان مانیفست و باور اصیل باید در فیلم «اسپ من خم» ترویج شود.

ما افزود: دوست دارم با موضوع عشق به رمانی پردرام و کودتا تبدیل شد که از آن استفاده کرد. شخصیت این دیک سطح حرکت مای کیند است و فیلم های بچتر عنصر فرمالیسم، حرکت مای کیند را ترسیم می کنند. اسم فیلم کجاست مثل یک فیلم سیاسی تغییرش دهید و یک دیگ واقع گرایانه است، یک رپ، یک بیانیه، و یک صدا محوری است، و شما استراحت می کنید.

منتقد سینمای افزود کجاست: فیلم سای می کیند، فیلم بلند منند، داستان نیمروز و سیانور را پیش ببر کجاست اما اسم این فیلم چیست؟ فیلمی با ماشین ضعیف و شواهدی از تووند، داستانی واقع گرایانه، آفرینش کیندا، به نظر مخاطب منطقی، با ماهیتی قوی و طبیعی، فیلم بلندی شبیه به آن، پیش از آن. در میان خیابان در چنار ارائه شده توسط پای پیش پرویم و چنار سیاسی در ایران فیلم باقرد را فیلمبرداری کردند، اما فیلم متوقف شد و فیلمبرداری شد.

نقد و ویدئوی محمد جواد استادی از فیلم را اینگا پشت سر:

PIAM END

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر