آغاز راث بسط پیدایش گندالا اهن در نی ریز فارسایسنا/ پرشیا تشریفات عملیات آگری کجاست معارفه گندله گسترش جامعه فولاد غدیر با حضور مسئولین استانی آقاشاد.

مراسم عملیات شب ساشا شنبه ۱۷ اسفندما آگری تقدیم گسترش جامعه گندالا فولاد غدیر نی ریز با هدف افزایش ضافیت تولید خورک آهن با سرمایه قدری بخش خاص گز شاد.

رئیس سازمان صنعت، فلز و تجارت آستان فارس گرم هدیه کجاست: طرح توسعه با سرمایه گازاری ۳۰ میلیارد ریال دستمزد به اندازه دستمزد و قیمت بهرا برداری کجاست؟ مردم با صحنه مستقیم، نظرش خواهان شد.

حمیدرضا ایزدی در قلقلک دادن او و ادعای روحانی روحانی در نظر یافتن «پایین دستی» در منطقه گفت: قطعاً اهداف اولیه جامعه غدیر فولاد و مجمع دو محلی و کوثری است. مقامات به نظر یافتن سنایی پایین دوستی و بلدستی در نظر تکمیل زنجیره». با مشی بلند انگام، کاملاً لازم است، در اینده، سرمایه، مراد نیاز برای، تعریف، و اجرای برنامه متفاوت جوهیم بود.

ایزدی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه با یکی از خاستگاه های مامایی، صنایع و معادن، بومی هاره، منطقه گیفت: بخشنامه های با نیاز صنعتی، شادان فارس، با شواهد کامبوج، منابع آبی در کشاورزی و فرصت هدایار. خاشدری، انواع مختلف و انحصاری منطقه آستان آن را راه اندازی کرده است و برنامه و هدفی فوق تخصصی برای تکمیل زنجیره، ایرزاش، صنایع بزرگ و هاماچین، جذب جریان سرمایه و وجود دارد. از یک در

نماینده مردم نه ریز، استبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی نز با تایید حقانیت مردم و دیگران صنعا در منطقه‌ای اتومبیل‌شده در همت آست گفت: در تلاش هیستام تا زینگیریم بخشیل راژید. یک جدول زمانی مشخص وجود دارد که منطقه ایجد و گسترش دیید کجاست.

فرهاد طهماسی گفت: پیشنهاد بیاد با عنوان راوی بین مردم معرفی، چاود، تا بری، مردم محلی، دارمدزی و داراین کجاست اگر کاری پیدا کنید؟

طهماسی او را به امان مردم راهنمایی می کند و اطراف زست را حفظ می کند. و فنوری های جهان.” با تهدید مواجه شدن با نشید

مدیر نسل جامعه غدیر نه ریز با قید هاش و توانمندی پیوندی هست جامعه مامایی کجاست من یک مسیر نسلی دارم با وجود مشکلات متعدد، انواع مختلفی دارد مشکلاتی مانند عبارت «آب، نور» و «زیروساخت» سلسله مراتب.حدقل کرایی و ظفیت انجم شادده است، اما با تلاش همکاران و همنوردان کشوری و محلی، کار بر روی جامعه فولاد قادر، نشید است.

محسن مصطفی پورپور، مالی و شفافات، محله، جایی که کارخانه، سطح یک میلی را، مهم، غبار، و جای قفت: کجاست گروهی که آدرس یک نسل، یک پای، پای، گل، کانکس، درو، نعل، و آنارک، سکان، یک سطح. اوراق کیف بهادار که مطابق قانون اساسی کار و مقررات لازم به نقل از انجم مای شود.

مصطفی پور افزود: علاوه بر این، جامعه فولاد غدیر، نه ریز پچترین و پالترین، نور را در پورس در که نشانان، شفافیت مالی در کارخانه درد است.

روش تخصصی ترازوی مهمات و اقلام خوراکی و جذب مواد که گروه هدیه عبارت است از: وضعیت موجود ۳۰۰ هزار هزار مواد غذایی ده گانه مهمات مواد غذایی و ترازو تیراندازی منبع ۱۵ میلی لیتر ریال ذمیز، عمر، تأمین ملاحظات جاده بانک. نامیندگانی منند ملی، ملی و تجاری بری دریفت تاسیسات تامین کننده نیاز هستند.

PIAM END

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر