آغاز جلسه دادگاه منطقه پایتخت در اهواز


به گزارش خبرگزاری اهواز به نقل از فارس، جلسه رسمی رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و با حضور بستگان متوفی و ​​جانباختگان حادثه در اهواز برگزار می شود.

در این پرونده ۲۱ نفر در این حادثه مقصر شناخته شدند و برای ۲۰ نفر نیز اتهامات وارده مطرح شد. قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل قصور دادگاه مطالبه غرامت کرده است.

ساختمان متروپل ظهر دوشنبه ۱۱ خرداد در خیابان امیرکبیر ۱۴۰۱ آبادان فروریخت و در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید